fbpx

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez JUICY JAR Sp. z o.o., ul. Wiejska 8, 05-092 Łomianki, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 521690441, NIP 1182239663, kapitał zakładowy 50.000 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Juicy Jar”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

 1. Usługa, Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez Juicy Jar posiłków w ramach cateringu dietetycznego.
 2. Klient –osoba fizyczna, która ma ukończone lat 18 i posiada, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Juicy Jar bądź kupuje produkty oferowane przez Juicy Jar.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Strona internetowa – dokument HTML udostępniony w Internecie za pośrednictwem serwera www pod adresem www.juicyjar.pl na którym znajdują się informacje o usługach świadczonych przez Juicy Jar oraz formularz zamówienia, której właścicielem jest JUICY JAR Sp. z o.o..
 5. Formularz zamówienia – dokument znajdujący się na stronie internetowej Juicy Jar, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające w sposób bezpośredni do zawarcia przez Klienta z Juicy Jar umowy.

§ 3 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) są produkty, Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z proponowanych poniżej przez Juicy Jar wariantów:

 1. Detoks
  1. Detoks sokowy
   1. Detoks poznaję – program przygotowany i skomponowany dla tych Klientów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z detoksem. Kaloryczność detoksu: 1427,5 kcal. Skład detoksu: Buenos Dżares, Lemon Zawodowiec, Leonardo di Marchwio, Beet Happens, Soko Chanelle;
   2. Detoks lubię – program przygotowany i skomponowany dla tych Klientów, którzy mają za sobą, chociaż jeden detoks. Kaloryczność: 1361,5 kcal. Skład detoksu: Buenos Dżares, Leonardo di Marchwio, Mother Soker, Beet Happens, Soko Chanelle;
   3. Detoks kocham – program przygotowany i skomponowany dla tych Klientów, którzy kochają zielone warzywa i są miłośnikami regularnego detoksu. Kaloryczność: 1167,5 kcal. Skład detoksu: Buenos Dżares, Breaking Red, Mother Soker, Green Force 1, Soko Chanelle;
   4. Detoks no stress – program przygotowany i skomponowany dla tych Klientów, którzy żyją szybko i nie mają czasu na regenerację. Kaloryczność: 1367 kcal; Skład detoksu: Buenos Dżares, Ale Melony, Grasecco, Beet Happens, Nut Damon;
  2. Zupping
   1. Detoks gorący słoik – program przygotowany i skomponowany dla tych Klientów, którzy są fanami pysznych zup kremów. 100% HOT. Kaloryczność: 1167 kcal. Skład detoksu: Green Please, Szamhai, Kevin Spicy, Niezła Zupcia, Anthony Zupkins;
   2. Detoks misz masz – program przygotowany i skomponowany dla tych Klientów, którzy nie mogą zdecydować, który produkt Juicy Jar kochają bardziej – zupy czy soki. Kaloryczność: 1164 kcal. Skład detoksu: Lemon Zawodowiec, Beet Happens, Green Please, Kevin Spicy, Anthony Zupkins;
   3. Detoks misz masz slim – program przygotowany i skomponowany dla tych Klientów, którzy kochają zielone soki Juicy Jar i chcę je połączyć z ciepłymi posiłkami. Kaloryczność 1003 kcal. Skład detoksu: Buenos Dżares, Mother Soker, Green Force 1, Niezła Zupcia, Anthony Zupkins;
   4. Post leczniczy warzywno-owocowy – stosowany w celu detoksykacji organizmu. Jest dietą o niskiej zawartości kalorycznej – 600 kcal;
  3. Wyjście z postu warzywno-owocowego – mini – tygodniowy pakiet wyjścia z postu leczniczego zawierający soki, zupy oraz dietę vege – 1000 kalorii. Dieta składa się z: 2 dni soków cold-pressed (1000 kalorii), 2 dni specjalnie przygotowane zupy warzywne (1100 kalorii), 3 dni diety vege (1200 kalorii);
  4. Wyjście z postu warzywno-owocowego – max – dwutygodniowy pakiet wyjścia z postu leczniczego, zawierający soki, zupy oraz dietę vege – 1000 kalorii. Dieta zawiera: 3 dni soków cold-pressed (1000 kalorii), 4 dni specjalnie przygotowane zupy warzywne (1100 kalorii) oraz 7 dni diety vege(1200 kalorii);
  5. Skin Detoks Juicy Jar – Wanna Wintur – kąpiel detoksykacyjna;
 2. Soki i eliksiry – Do picia
  1. Soki i mleka – Buenos Dżares, Lemon Zawodowiec, Leonardo di Marchwio, Breakin Red, Mother Soker, Beet Happens, Green Force 1, Soko Chanelle, Nut Damon, Ale Melony, Grasecco, Margarita Taczer, Kiss My Grass, Koko Na Muniu, Cytraxa, Gold Bless You;
  2. Sokówki – Grasecco, Burakardi, Cytraxa;
  3. Eliksiry – Drag Green, Łyk up, Miley Cytrus, Macu Pikczu;
  4. Herbata – Zdrowaśka, Tea Amo, Nie Ma Lipy;
 3. Diety
  1. Dieta bezpszeniczna – całodniowa dieta z dowozem do domu składająca się z 5 posiłków dziennie i dostępna w 4 kalorycznościach: 1200, 1500, 2000, 2500 kalorii;
  2. Dieta bezpszeniczna Vege – całodniowa dieta laktoowowegetariańska z dowozem do domu składająca się z posiłków i dostępna w 2 kalorycznościach: 1200 i 1500, 2000 kalorii;
  3. Dieta bezpszeniczna bez laktozy – całodniowa dieta z dowozem do domu składająca się z 5 posiłków dziennie i dostępna w 3 kalorycznościach: 1200, 1500 i 2000 kalorii;
  4. Dieta bezpszeniczna NO FISH – całodniowa dieta z wykluczeniem produktów rybnych z dowozem do domu składająca się z 5 posiłków dziennie i dostępna w 4 kalorycznościach: 1200, 1500, 2000, 2500 kalorii;
  5. Dietoterapia STOP! Hashimoto – całodniowa dietoterapia z dowozem do domu składająca się z 5 posiłków dziennie i dostępna w 3 kalorycznościach: 1200, 1500 i 1800 kalorii;
  6. Post leczniczy warzywno-owocowy – całodniowy post warzywno – owocowy składający się z 5 posiłków dziennie – około 650 kalorii;
  7. Wyjście z postu warzywno-owocowego – mini – tygodniowy pakiet wyjścia z postu leczniczego zawierający soki, zupy oraz dietę vege – 1000 kalorii. Dieta składa się z: 2 dni soków cold-pressed (1000 kalorii), 2 dni specjalnie przygotowane zupy warzywne (1100 kalorii), 3 dni diety vege (1200 kalorii);
  8. Wyjście z postu warzywno-owocowego – max – dwutygodniowy pakiet wyjścia z postu leczniczego, zawierający soki, zupy oraz dietę vege – 1000 kalorii. Dieta zawiera: 3 dni soków cold-pressed (1000 kalorii), 4 dni specjalnie przygotowane zupy warzywne (1100 kalorii) oraz 7 dni diety vege(1200 kalorii);
  9. A może coś innego – Harry Butter, Donutella Versacze, Mus Lee, Tom Gruz;
 4. Gifty
  1. Prezenty – Bon upominkowy, Wanna Wintur, Mus Lee, Tom Gruz;
  2. Moda – Eko Torba i Juicy T-shirt;
  3. Opakowania okazjonalne – pudełka; Każdy z posiłków dostarczany jest przez Juicy Jar w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą logo Juicy Jar i informację zawartości o pojemnika, umieszczony wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – torbie papierowej.

§ 4 Akceptacja Regulaminu

Każdy Klient składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej poprzez Formularz zamówienia, wiadomości e-mail, jak i również telefonicznie lub SMS pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej, oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia.

§ 5 Złożenie Zamówienia

 1. Juicy Jar przyjmuje zamówienia telefoniczne lub SMS od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00. Zamówienia składane przez Klientów za pośrednictwem strony internetowej – zakładki „złóż zamówienie” (formularz zamówienia) oraz przez wysłanie wiadomości e-mail przez 24 godziny na dobę.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu, tak, aby możliwy był kontakt Juicy Jar z Klientem.
 3. Składając zamówienie Klient jest zobowiązany podać, zgodnie z prawdą wszelkie, posiadane przez siebie informacje dotyczące stanu zdrowia i dolegliwości zdrowotnych, które mogłyby mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety. W szczególności dotyczy to chorób istniejących oraz chorób przebytych, alergii pokarmowych, chorób układu krwionośnego, chorób układu metabolicznego czy związanych z nietolerancja laktozy. Klient zobowiązany jest również poinformować Juicy Jar o zażywanych przez siebie lekach, w szczególności jeśli mają wpływ na absorbcję składników odżywczych czy witamin, bądź mogą spowodować zatrzymanie płynów w organizmie, a także wpływających w sposób niekorzystny na trawienie spożywanych pokarmów. W przypadku kobiet wymagane jest przekazanie informacji o ciąży lub o karmieniu piersią.
 4. Klient powinien wstrzymać się z zamówieniem produktów oferowanych przez Juicy Jar, w przypadku istnienia jakichkolwiek wątpliwości z tym związanych oraz skonsultować się z lekarzem.
 5. W przypadku zatajenia przez Klienta informacji dotyczących jego stanu zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem, jak i również odmową przez Klienta udzielenia takich informacji, czy podania informacji nieprawdziwych Juicy Jar nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania produktów Juicy Jar. Juicy Jar nie ponosi również odpowiedzialności w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem Zamówienia przez Klienta, bez uprzedniej, koniecznej konsultacji z lekarzem.
 6. Zamówienie Klienta uważane jest za skutecznie złożone z chwilą otrzymania przez Klienta od Juicy jar, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – potwierdzenia złożenia zamówienia zawierającego szczegółowe jego podsumowanie. Każde podsumowanie Zamówienia zawiera następujące dane: imię i nazwisko klienta, numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, wybrane produkty/zestawy/dietę, adres dostawy, daty i godziny dostawy, cenę, formę płatności i dane w tym związane, inne informacje dotyczące Zamówienia.
 7. Klient ma prawo złożyć zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia/podsumowania Zamówienia nie później niż w ciągu 7 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń w wyżej określonym terminie jest równoznaczne z akceptacją treści złożonego przez Klienta Zamówienia.
 8. Przyjęcie przez Juicy Jar Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Juicy jar zapewnienia, że świadczone przez Juicy Jar Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.

§ 6 Zasady płatności

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za złożone przez siebie Zamówienie do godziny 14:30 na dwa dni robocze przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, na podstawie otrzymanego od Juicy Jar potwierdzenia Zamówienia w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia numer konta bankowego.
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez Juicy Jar, na stronie internetowej systemu płatności elektronicznej.
  3. Za pośrednictwem udostępnionego przez Juicy Jar w wiadomości e-mail linku do płatności online
 2. Juicy Jar nie przyjmuje płatności w gotówce.
 3. Za dzień dokonania płatności za Zamówienie uważany jest dzień otrzymania przez Juicy Jar od klienta potwierdzenia płatności na adres e-mail zamowienia@juicyjar.pl lub jak poniżej:
  1. w przypadku dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, dzień uznania kwoty należności na rachunku bankowym Juicy Jar;
  2. w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, dzień otrzymania przez Juicy Jar potwierdzenia zapłaty od operatora systemu płatności elektronicznej.
  3. w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem linku do płatności elektronicznych, dzień otrzymania przez Juicy Jar potwierdzenia zapłaty od operatora systemu płatności elektronicznej
 4. Juicy Jar zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do chwili otrzymania należności za dane Zamówienie za przekazaniem Klientowi stosownej informacji drogą telefoniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej sms. W przypadku skorzystania przez Juicy Jar z tego uprawnienia za dzień złożenia Zamówienia będzie uważany dzień zapłaty przez Klienta za Zamówienie kwoty należności.

§ 7 Dostawa zamówień

 1. Dostawa realizowana jest przez Juicy Jar od poniedziałku do soboty w godzinach dostawy.
 2. Juicy Jar nie realizuje dostaw produktów w niedzielę, jak i również w święta czy dni wolne od pracy.
 3. Juicy Jar dostarcza Zamówienia do Klientów na terenie miast: Aleksandrów Łódzki, Aleksandrów Kujawski, Białystok, Bielsko-Biała, Bielsk, Brzeg, Bydgoszcz, Bytom, Chodzież, Chorzów, Ciechanów, Ciechocinek, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gliwice, Gniezno, Goczałkowice-Zdrój, Gorzów Wielkopolski, Gostynin, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Grudziądz, Inowrocław, Jarocin, Jaworzno, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Koło, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszalin, Kościan, Kraków, Krotoszyn, Kutno, Legnica, Lębork, Łódź, Lublin, Łowicz, Maków Mazowiecki, Mikołów, Mysłowice, Nowy Tomyśl, Oborniki, Olsztyn, Oława, Opole, Orzesze, Ostrów Wielkopolski, Pabianice, Piekary Śląskie, Piła, Piotrków Trybunalski, Poznań, Pleszew, Płock, Płońsk, Pszczyna, Pułtusk, Radom, Rawa Mazowiecka, Reda, Ruda Śląska, Rumia, Rzeszów, Siemianowice Śląskie, Skierniewice, Słupsk, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Śrem, Środa Wielkopolska, Świdnica, Świdnik, Świebodzin, Świecie, Szamotuły, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Trójmiasto, Trzcianka, Turek, Tychy, Warszawa, Wałbrzych, Wągrowiec, Wejherowo, Włocławek, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wyszków, Zabrze, Zgierz, Zielona Góra oraz w okolicach tych miast. Dalsze okolice mogą być objęte dodatkową opłatą.
 4. Na życzenie Klienta Zamówienie może być dostarczone „pod drzwi” Klienta. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru Zamówienia.
 5. Juicy Jar nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Zamówienia przez Klienta w czasie dostawy oraz w ustalonym miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się od Juicy Jar zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
 6. W przypadku ponownego nieodebrania Zamówienia przez Klienta, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy, Juicy Jar uważa Zamówienie za doręczone Klientowi. Klient w tym przypadku nie jest uprawniony do żądania zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień Zamówienia lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 7. Klient zobowiązany jest również do przekazania Juicy Jar wszelkich informacji mogących mieć wpływ na skuteczność dostawy zamówionych produktów.

§ 8 Rozpoczęcie realizacji, modyfikacja i anulowanie zamówień

 1. Juicy Jar rozpocznie realizację zamówienia najpóźniej w ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia płatności za Zamówienie Klienta, o ile Klient potwierdzi płatność do godz. 14.30 w dniu złożenia Zamówienia.
 2. Klient ma prawo do dokonania zmian w złożonym przez siebie Zamówieniu, w zakresie jego kształtu, dostawy – terminu i miejsca, wstrzymania, czy jego przełożenia w wybranym przez siebie dniu czy wcześniejszego anulowania, maksymalnie do godziny 14:30 na dwa dni robocze przed planowaną datą zamówienia. Wszelkich modyfikacji w Zamówieniach Klient dokonuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Juicy Jar. Modyfikacja Zamówiona jest dokonana z chwilą, gdy Klient otrzyma od Juicy Jar wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji.
 3. W przypadku przełożenia zamówienia w danym dniu dostawy, Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia przełożenia Zamówienia.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do domagania się zwrotu należności z tytułu jego anulowania z części niewykorzystanych Zamówień w całości.

§ 9 Reklamacje

 1. Produkty Juicy Jar, w szczególności soki i zupy produkowane są bezpośrednio przed dostawą do Klientów. Produkty Juicy Jar dostarczane są do Klientów w opakowaniach zapewniających podczas ich przewozu stałą temperaturę. Warunki, w jakich są dostarczane zapewniają produktom zachowanie łańcucha chłodniczego.
 2. Produkty Juicy Jar muszą być przechowywane w lodówce i należy spożyć je w ciągu 48 godzin od dostawy. Nieprzestrzeganie przez Klientów zasad przechowywania produktów Juicy Jar nie może stanowić podstawy reklamacji.
 3. Juicy Jar zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych przez Klientów produktów i Usług bez wad.
 4. W przypadku niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym przez Klienta Zamówieniem jak i również niezgodności Zamówienia z niniejszym Regulaminem, Klient ma prawo złożyć reklamację (dalej: „Reklamacja”)
 5. Reklamacja powinna być złożona przez Klienta niezwłocznie, nie później niż 12 godzin od chwili ujawnienia się zastrzeżeń.
 6. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail zamowienia@juicyjar.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres firmy a także adres poczty e-mail), opis zastrzeżeń, dokumentację fotograficzną, oznaczenie okresu czasu, do którego odnosi się reklamacja oraz okoliczności potwierdzające zasadność złożenia reklamacji.
 7. Juicy Jar uważa Reklamację za skutecznie złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż do godziny 17:00. W przypadku złożenia Reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail po godzinie 17:00 Juicy Jar zobowiązuje się do potwierdzenia złożenia Reklamacji najpóźniej do godziny 17:00 następnego dnia roboczego.
 8. Juicy Jar zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia jej złożenia. O rozpatrzeniu Reklamacji Juicy Jar poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Juicy Jar zwróci Klientowi równowartość zapłaconej przez Klienta ceny reklamowanego Produktu lub Usługi lub zaoferuje mu inne dostępne Produkty. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem Reklamacji do Juicy Jar zostaną Klientowi zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji przez Juicy Jar.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

§ 11 Umowne odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Usług \ Usługi, zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Juicy Jar oraz dla Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny.
 3. Odstąpienie od Umowy należy kierować pisemnie na adres poczty elektronicznej: zamowienia@juicyjar.pl
 4. Juicy Jar z chwilą otrzymania oświadczenia prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Umowne odstąpienie od Umowy uważa się za skuteczne pod warunkiem przesłania oświadczenia oraz uzyskania ze strony Juicy Jar potwierdzenia jego przyjęcia w terminie do godziny 11:00 na dwa dni robocze poprzedzające pierwszy dzień dostawy w ramach przyjętego Zamówienia, którego dotyczy odstąpienie.
 6. Juicy Jar ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi płatności za wartość zamówienie wynikającą z odstąpienia. Juicy Jar dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu ma charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

§ 12 Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – RODO. Administratorem danych osobowych będzie JUICY JAR Sp. z o.o., ul. Wiejska 8, 05-092 Łomianki, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 521690441, NIP 1182239663, kapitał zakładowy 50.000 zł.Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – RODO, tj. jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Odbiorcami danych mogą być firmy kurierskie oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu. Klient, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili Klient może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mogła wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy/zamówienia.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia produktów przedstawione przez Juicy Jar za pośrednictwem strony internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Juicy Jar.
 3. Juicy Jar zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przez Klientów przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 08.04.2022 roku.